Helene Fosse

Ifølge undersøkelser, så foretrekker vi folk ting som er i midten. Den midterste koppen, de midterste sokkene, den midterste sekkepipen (selv om de to på siden sikkert er minst like god!). 

Grunnen er rett og slett at midten er trygt og enkelt. Vi er vant med at jo nærmere midten noe er, jo mindre ekstremt er det. Og folk liker ikke å være ekstreme. Det skiller seg for mye ut.

Ser du? Midten er best :D

Som regel gjør det ikke noe at folk velger det som står i midten. Når jeg finner melkeglass om morgenen, har det ikke så veldig mye å si om jeg tar det til høyre, venstre eller i midten.

Men hva med når du jeg velger hvilket parti jeg skal stemme på? Har du tenkt over på at når du står i valglokalet og kanskje ikke er helt sikker på hvilket parti det er du skal stemme på (slik som meg da det plutselig gikk opp for meg at jeg skulle stemme på fylke også), så kan plassering av partiene på listen ha noe å si for valget ditt?

Ved slike valg er det bare en ting å gjøre: Vær forberedt. Pass på at før du ser en valgdebatt på TV, så har du lest såpass om hvert parti at du vet sånn noelunde hva det er de faktisk står for. Før du skal kjøpe deg en ny bil, pass på at du vet nok om biler og hva som er nødvendig for at bilen skal passe til deg. Og sist, men ikke minst: Når du skal velge tannkrem, prøv å la fornuften slå igjennom og sjekk prisen istedet for å la plassering og design ha noe å si.

Kilde: Forskning.no