Helene Fosse

Dette var en aprilsnarr!

Som de fleste jeg kjenner vet, har jeg satt meg mål i å bli veganer. Nå har jeg bestemt meg for å høyne målet enda mer, nemlig å følge i Mahatma Gandhi’s fotspor å bli frukterianer.

Nylig utførte vitenskapelige undersøkelser, utført ved Michigan State University, viser at også planter kan føle smerte. Dette gjør at det ikke lenger er mulig for meg å bare følge et vegetarisk, nesten vegansk kosthold. Hvordan kan jeg si at et dyrs smerte, om det er menneskelig eller ikke-menneskelige dyr, betyr mer enn en plantes? For mer blir det altfor hyklerisk, og jeg føler at det eneste mulige valget, er å gå over til å spise bare frukt.

Før jeg går videre, vil jeg først definere hva en frukterianer faktisk er.

En frukterianer er, slik som ordet kan hinte om, en person som bare spiser frukt. Likevel, det er forskjellige definisjoner på hva frukt faktisk er. Dette er hentet fra siden om Fruitarianism på wikipedia.

Commonly the term «fruit» is used when referring to plant fruits that are sweet, fleshy and contain seeds within the plant fruit (for example, plums, apples, and oranges). However, there are other foods that are not typically considered to be fruits in a culinary sense but are botanically, such as berries, bell peppers, eggplant, tomatoes, cucumbers, nuts and grains.

Fruitarians use differing definitions of what is considered a «fruit.» For example, Herbert M. Shelton, a founder of Orthopathy, included non-fleshy fruits such as nuts, within the definition of fruit.

Jeg for min del, kommer bare til å spise frukter som har falt ned fra moderplanten, for å gjøre minst mulig skade. Det vil f.eks. si epler og plommer. Disse er jo faktisk ment til å spises, siden det er slik disse plantene kan spre frøene sine. 

Hentet herfra.

Hvis du vil lese mer om fruktanere, er The Fruitarian en fantastisk interessant blogg, men også The Fruitarian Worldwide Network inneholder en del interessant og viktig definisjon om en ønsker å gå over til en fruktig diett.

Jeg vil avslutte med dette sitatet fra Phil Cohen (hentet herfra), og besvare det med at jo flere vi blir, jo sterkere vil vi bli hørt.

A number of studies have shown that plants feel pain, and vegetables are picked and often eaten while still alive. Animal rights activists are often in the news, but has anyone ever protested for vegetable rights?