Helene Fosse

For mange er verden delt inn i dyr, så fugl, insekt og fisk. Hvis du er enig i dette, må du lese det som kommer nå veldig nøye: alle de nevnte gruppene er faktisk dyr! Sommerfugler, kuer, snegler og duer, ja, til og med fluer, de er alle å rekne for dyr.

Helt siden Aristoteles’ tid (300 år f.kr.) har den organiske (levende) verden blitt delt inn i to riker: plante- og dyreriket. Det er veldig lett å avvise fisk fra å være dyr. Mange ser på fisker som primitive og dumme, organismer som ikke engang føler smerte (selv om vi faktisk vet bedre i dag). Spesielt nå når vi vet at vi selv også er en form for dyr, vil vi gjerne dytte bort de vesener vi ser på som laverestående.

Enda mindre har vi lyst til å inkludere insekter i samme ggruppe som resten av oss. Vel, kanskje bortsett fra sommerfuglen, for den er jo så fin der den danser rundt fra blomst til blomst.

Likevel, når vi ser nærmere på saken, med vitenskapens objektive forstørrelsesglass, blir det ikke gjort noe distinkt skille mellom fiske og pattedyr, insekter og krypdyr, når vi skal bruke ordet «Dyr». Det er ikke før vi kommer til små organismer med bare få celler, kanskje bare en, at det begynner å bli vanskelig å skille mellom hva som er dyr og hva som ikke er det.

Kilde: SNL