Helene Fosse

De fleste mennesker vet at vi har tre dimensjoner, spesielt nå når 3D-TV’er er blitt såpass populært. Noen har kanskje fått med seg at vi har fire, og at den fjerde da er tid. Likevel, innen fysikken i dag, er det altså snakk om at vi har mange flere dimensjoner enn dette, ihvertfall så mange som ti!

Dette kan være veldig vanskelig å forstå, spesielt for oss som bare har hjerner som er vant med å ta hensyn til de tre romdimensjoner og en tidsdimensjon. Derfor er det veldig kjekt når en stumpler over en video som virkelig forklarer det så lett som det går ann. Jeg har sett mange videoer og lest en del om akkurat dette temaet, men dette her er virkelig, etter min erfaring, så enkelt som en kan få det.

I present to you, Brian Greene