Helene Fosse

For en stund siden, sendte jeg en mail til flere politikere, blant annet Trine Skei Grande (venstre). Jeg har fått noen korte svar tilbake fra noen av politikerne, men i dag kom virkelig det første skikkelige svaret. Jeg tenkte jeg ville dele det med dere, for det viser litt hvorfor jeg stemmer venstre, som tydeligvis er det eneste partiet som tar klima og helse seriøst.

Hei Helene

Takk for e-posten og for dine innspill. Trine Skei Grande har bedt meg svare, jeg håper det er greit.

Det er helt klart mer bærekraftig å spise mindre kjøtt og mer grønnsaker. Det er helt sikkert at dette også har gode helsemessige fordeler. Venstre ønsker å gå over fra rød til grønn skatt. Venstre flytter på nærmere seks milliarder kroner fra rød til grønn skatt i vårt alternative statsbudsjett for 2012 alene. Det skal lønne seg å velge miljøvennlige og helsefremmende løsninger og det skal bli dyrere å forurense. Venstre vil legge til rette for en politikk som gjør det enkelt for folk å ta gode frie valg som fremmer folkehelsen og miljøet.

Når det gjelder de ulike opplysningskontorenes tilskudd er det oppsiktsvekkende at det er så store forskjeller. Venstre har ment hele tiden at dette skal ut av jordbruksavtalen og til Stortinget for politisk behandling. Slik det er i dag har Ikke Venstre noen påvirkningsmulighet til jordbruksavtalens innhold.

Jeg legger ved noen linker som kan være av interesse.

http://www.venstre.no/artikkel/40806
http://politisk.tv2.no/nyheter/regjeringen-vil-bryte-klimaforliket/
http://www.venstre.no/artikkel/21090

Igjen takk for e-posten

Vennlig hilsen

Camilla Hille
Førstekonsulent i Venstres stortingsgruppe