Helene Fosse

Målet med skolen i dag er sagt å ha som mål å produsere universitetsprofessorer. Er du smart (les: flink til å pugge, men det kan vi ta en annen gang), kommer du et  godt stykke, og hvis ikke «detter du av» et eller annet sted. Kanskje du ender opp som snekker, butikkansatt, eller kanskje bare som barnehagetante. Intelligens er vel og bra, men hvor blir det av emosjonell intelligens? Jeg kjenner mange mennesker som har mye av dette, som er flotte mennesker vi trenger mange av i samfunnet vårt, men som blir altfor undervurdert. Joda, de har jo selvsagt venner, og de blir nok satt pris på, men mangler de «vanlig» intelligens til fordel for emosjonell, blir de gjerne sett ned på.

Nå må jeg bare si at jeg er stor forkjemper for mer kunnskap til folket. Uten kunnskap, et opplyst folk, kan ikke et samfunn fungere. Hvis en ikke lærer å være kritisk og har kunnskap om hvordan verden fungere, hvordan skal en kunne ta et bevisst valg når det er tid for et demokratisk valg? Hvordan skal vi klare å skille argument som er ment til å røre ved følelsene våre, fra rasjonelle og velbegrunnede argument? Det er ikke tvil om at logikk og intelligens er viktig, men empatisk intelligens og sosial intelligens er jammen også viktig. Å kunne leve seg veldig godt inn i andre mennesker situasjoner er også å være smart. Det er bare en annen form for smart. Selv om forskere er uenige som emosjonell intelligens faktisk er en type intelligens, er det ihvertfall ikke tvil om at det er en veldig viktig ferdighet. Det er en ferdighet vi burde sette pris på i menneskene rundt oss, og som vi burde strebe etter å ha mer av. Å basere et argument på «Men hvordan tror du de føler det?» fremfor «Hvor mye vil vi få i profitt?» er ikke et tegn på svakhet, og det burde det aldri bli tatt for heller. For å utvikle emosjonell intelligens må det faktisk en del mot til. Mot til å tørre å åpne seg og forestille seg andres smerte, selv om det er en selv som forårsaker den. Er ikke det noe som burde belønnes og prissettes?

Fremhevet bilde hentet herfra.