Helene Fosse

Jeg har skrevet dette før, på den tidligere bloggen min, men nå skriver jeg det igjen. Senest i går fikk jeg slengt i meg en «Men Helene, det er jo bare en teori

Mor de er bare en teori, din !@#¤ +=£#! &%@# (søte lille gutt).

En teori, som i en vitenskapelig teori, har ikke noe «bare» ved seg. «Bare» kan bare gå og legge seg når teorien banker på døren, for det er nemlig ikke barebare å være en teori skal jeg si deg! Det er faktisk ganske så vanskelig det, fortenk!

Om du skal være en teori, må du først ha vært en hypotese. Som hypotese må du ha blitt testet mange ganger, og det er ikke før forskerene har sagt at «Ok, å motbevise deg var mye vanskeligere enn vi hadde trudd. Vi har ikke noe annet valg enn å… *hikst*… Vi oppgraderer deg til en teori

«Yes!» tenker du kanskje. «Endelig er jeg stor!!!»

Men faktisk så er det ikke så lett. For som teori må du hele tiden bli forsøkt motbevist av sta forskere som vil vite så mye om verden som mulig. Hver dag prøver de å bryte deg ned, komme med nye hypoteser som de vil skal erstatte deg. Det eneste du kan gjøre som teori, er å prøve å stå der, standhaftig som et fjell, uten å rikke på deg. For du kan aldri bli noe mer, uansett hvor mange bevis du har på din side. Selv om du blir større enn Himalaya, vil likevel folk prøve så godt de kan å rive deg ned med sleggene sine.

Og det er slik det fungerer best også. Ihvertfall om du vil vite sannheten. Prøving og feiling, og slegger mot fjell.Vanlige folk blir kanskje forvirret av at du «bare» er en teori, men det er ikke noe «bare» ved det. Om du er en teori skal du være stolt, for det er mye mer enn det høres ut som.

Hva sier du? Tror du ikke på meg? Vel, la oss se hva kilden til all kunnskap, aka wikipedia, har å si om saken:

Formuleringen av antatte naturlover er for eksempel teorier.

[…]

I hverdagsspråket brukes teori ofte for å betegne en «ubekreftet antagelse». Men den vitenskapsteoretiske betydningen av ordet er altså nesten det motsatte: Teori brukes nærmest som hedersbetegnelse på en hypotese når denne gang på gang har blitt bekreftet i tester som hadde som sitt formål å tilbakevise den.

Teori//Wikipedia

Sånn. Da har vi lært noe i dag også gitt!