Helene Fosse

Jeg sitter i stuen med verdens herligste lille tulle på fange mitt. Jeg har bestemt meg for å vise henne mitt kjæreste barndomsminne, Løvenes Konge. Idet den majestetiske skikkelsen til Mufasa fyller skjermen med ‘A Circle of Life’ i bakgrunnen, klarer ikke veslejenten styre nysgjerrigheten sin.

– Hva er det, mamma?
– Det er en løve.
– Hva er en løve?
– Det er en veldig stor katt. Da mamma var barn var det mange av dem, men nå er det ingen igjen.
– Slik som dinosaurene, mamma?
– Ja, slik som dinosaurene vennnen min…

Jeg håper dette er noe jeg aldri får oppleve. Desverre er det ikke usannsynlig. Vi er i ferd med å miste de store kattene våre, og ingen legger merke til det. Ikke her ihvertfall.

For visste du det?
Visste du at snart så forsvinner løvene våre?

Visste du at det i dag er flere tigre i fangeskap enn ute i det fri? At på bare hundre år, har populasjonen av tigre sunket fra 100 000 til 3 200?

Visste du at fordi vi er i ferd med å bli så mange mennesker på jorden, så ender vi opp med å ta plassen som tilhørte disse store, majestetiske kattene? At dette igjen fører til at lokalbefolkninger blir tvunget til å jakte på disse dyrene, slik at de ikke mister husdyrene de er så avhengige av? Mange av de store kattene, blant annet løver, er på grunn av dette listet opp på IUCNs rødliste (den offisielle rødlisten over truede arter i verden) som bare truet, eller snart utryddet.

Visste du at av den mest utryddningstruede store katten, Amurleoparden, er det bare mellom 25 og 34 som lever ute i det fri? Faktisk er den en av de mest utryddningstruede dyrene i hele verden, så om du får øye på en bør du knipse bildet fort. Det vil bli verdt mye om ikke så lenge.

De regner med at det omtrent 6000 snøleoparder igjen i det fri. Disse dyrene blir jaktet på og drept for deres vakre pels og for organene som blir brukt i tradisjonell, kinenisk medisin.

Denne leopardungen ble foreldreløs da moren dens ble drept av jegere som skulle selge organene hennes til bruk i tradisjonell medisin i 2010.

Hvis vi ikke gjør noe, vil disse fantastiske skapningene forsvinne for alltid, og det er ene og alene på grunn av oss.

Alle bilder og opplysninger er hentet fra causeanuproar.org/nationalgeographic.com

Lurer du på hva du kan gjøre? Besøk causeanuproar.org!