Helene Fosse

Barn med lukkede øyne og sår etter mesling-utslett og rundt øynene