Grønn generasjons miniserie på nett

De som fulgte den gamle bloggen min, fikk nok med seg at etter at jeg sendte mail til rektor, fikk skolen min besøk av Generasjon Grønn. Da kom miljøambasadøren Anne (bak bloggen Naturlig livsstil) på besøk til oss, og både lærere og elever lærte mye om hva global oppvarming faktisk er og forskningen bak.

Nå har Generasjon Grønn begynt en liten web-serie hvor de besøker folk som har funnet nye løsninger på miljøutfordringer.

Her er et eksempel fra da Anne besøkte Øya-festivalen:

Du kan finne flere filmer på generasjongronn.no, hvor de blant annet snakker med Karpe Diem.

Go veg!


So, what do you think ?