Helene Fosse

Foreldre og lærere klager hele tiden på at vi sover altfor lite og står opp altfor sent. Men vet du hva? Vi kan faktisk ikke noe for det! Og det kan jeg si med forskning på halsen.

Klokkene i hjernene våre virker forskjellig, og når det kommer til oss ungdommer så er den stilt inn på sen vekking. Vi er faktisk biologisk innstilt på å sove lenge om morgenen! Men som vanlig kommer foreldre og lærere med «Men det er bare an fase»-bullcrappet sitt, eller et eller annet slik.

Ja, selvsagt er det en fase, men det er ikke akkurat en fase vi kan hoppe over heller, er det vel? Vi ungdommer vokser og utvikler oss rundt omkring i kroppen, og for at dette skal skje trenger vi søvn. Er det ikke da litt urovekkende at snittet på søvn for norske ungdommer er under det som er minstekravet?

For lite søvn fører til dårligere skoleprestasjoner, dårlig adferdskontroll, fedme, insulinresistens, dårligere immunforsvar, høyt blodtrykk, konsentrasjons- og oppmerskomhetsvansker, and the list goes on.

Det øker også risikoen for trafikkulykker, noe som er litt kjipt for de som kjører til skolen om morgenen, og ikke minst de som går langs veien på denne tiden…

Lærere og foreldre mener det er vårt problem at vi ikke sover nok. «Dere burde legge dere tidligere».

Men er dette virkelig løsningen?

Jeg tviler sterkt på at tiden skolen starter på er satt med elevenes velvære i tankene. Hvis den hadde vært det, hadde nok skolen begynt senere. Og det er dette som må gjøres. Skolen må slutte å være så gammeldagse og følge litt mer med i tiden. I dag vet vi at ungdommer trenger å sove lenger, så hvorfor skal skolen holde fast ved denne ideen at vi må stå opp så tidlig? Det går jo ikke bare utover oss ungdommer. Hva med lærere som må prøve å undervise oss slappinger? Og hva med samfunnet, når det er vår tur til å ta over?

I Kansas ble det gjort en undersøkelse i 1998 når det gjaldt akkurat dette. Ungdommer her måtte enten være på skolen kl 8:00 (ungdomsskolen) eller 07:30 (videregående).

Et år ble skoletiden gjort om, så ungdommene fikk en time lenger å komme seg til skolen på.

Ungdommer som sov minst 8 timer gikk fra 35,7 prosent til 50 prosent.

Hva mener du bør gjøres?
Bør skolen endres, eller skal ungdommen forsette å få skylden?

Kilde: Forskning.no

http://www.forskning.no/artikler/2008/desember/204938